Nájemní vztahy

Před uzavřením nájemní smlouvy lze doporučit nájemcům její kvalifikovanou kontrolu. Po dobu trvání nájemního vztahu patří mezi nejčastější spory mezi pronajímatelem a nájemcem nehrazení nájemného a spory o vyúčtování služeb. Právní komplikace představuje také řešení skončení nájmu bytu zejména z hlediska sporů o platnost nebo neplatnost výpovědi z nájmu bytu. Poskytuji komplexní právní služby v problematice nájemního práva:

  • Sepsání a kontrola nájemní nebo podnájemní smlouvy
  • Řešení sporů mezi pronajímateli a nájemci
  • Právní pomoc při skončení nájmu bytu
  • Zastupování v řízení před soudy

Pokud máte zájem o nezávazné určení ceny za tuto právní službu, kontaktujte mne vyplněním níže uvedeného formuláře nebo telefonicky na 720 072 059.

Tématu nájemních vztahů se také věnuji v publikační činnosti pro širokou veřejnost. Články můžete nalézt v sekci blog.

Nezávazně mne kontaktujte